0 Sadržaj košarice

Košarica je prazna

Dodajte proizvode

VENDOR d.o.o. poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internetske stranice, odnosno putem naših usluga, internetskih usluga. Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo osobne podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti glede upravljanja postavkama vaše privatnosti te vaša prava u vezi sa osobnim podatcima. Politika privatnosti VENDOR d.o.o. sukladna je Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku ovakvih podataka i zakonodavstvom Republike Hrvatske te obuhvaća sljedeće informacije:

  • kontaktne informacije VENDOR d.o.o. i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
  • pravne podloge i svrhe obrade osobnih podataka,
  • vrste osobnih podataka koje prikupljamo,
  • upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  • upravljanje postavkama korisničkog računa,
  • omogućavanje osobnih podataka,
  • rokove pohrane osobnih podataka,
  • zaštitu osobnih podataka,
  • prava pojedinaca u vezi s osobnim podatcima, uključivo s pravom na žalbu,
  • izmjene politike privatnosti

1.UPRAVITELJ i KONTAKT

Upravitelj osobnih podataka je VENDOR d.o.o., Stari trg 32A, 8210 Trebnje, Slovenija(u nastavku: VENDOR d.o.o.). Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših osobnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima, odgovorit će vam odgovorna osoba i/ili ovlaštena osoba za zaštitu podataka u VENDOR d.o.o. Kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese VENDOR d.o.o. ili putem elektroničke pošte info@dropin.si.

2. PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

VENDOR d.o.o. prikuplja, bilježi, pohranjuje, šalje i na druge načine obrađuje osobne podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih podloga i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.

2.1. Obrada na temelju ugovora – svrhe

VENDOR d.o.o. obrađuje osobne podatke za ostvarivanje prava i obveza iz sklopljenih ugovora, i to: a) ugovora o prodaji/kupnji proizvoda –omogućene osobne podatke kupaca u internetskim trgovinama na adresi www.vitaproshop.com b) ugovora o korištenju internetskih ili mobilnih usluga – osobne podatke naručitelja usluga.

U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza VENDOR d.o.o. obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhe identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (iako je ugovor o prodaji proizvoda između VENDOR d.o.o. i kupca u internetskoj trgovini sklopljena u trenutku kada VENDOR d.o.o. kupcu pošalje elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (»narudžba otpremljena/pripremljena za preuzimanje«), smatra se da su osobni podatci u tom slučaju poslani na temelju ugovornog pravnog temelja i u svrhe sklapanja ugovora), za komunikaciju s vama (obavješćivanje o izmijenim općim uvjetima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.), za osiguravanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih poteškoća), a u slučaju kupnje sa svrhom izvedbe narudžbe (nabava, dostava proizvoda, izdavanje računa, rješavanje eventualnih zahtjeva kupca (reklamacije, garancije)), slanje obavijesti pojedincima u vezi s izvedbom narudžbi i eventualne druge svrhe koji su potrebni za izvedbu narudžbe, za spremanje povijesti kupnje (samo registrirani korisnici), za provođenje eventualnih postupaka naplate te za vlastite računovodstvene i porezne potrebe.

2.2. Obrada na temelju zakonskih obveza –svrhe

VENDOR d.o.o. osobne podatke obrađuje na temelju zakonskih obveza koji vrijede za VENDOR d.o.o. (npr. posebice poreznih propisa, pohrana računa, pohrana podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

2.3. Obrada na temelju zakonskih interesa –svrhe

VENDOR d.o.o. osobne podatke može obrađivati na temelju zakonskih interesa prema kojima nastoji VENDOR d.o.o., osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojega se odnose osobni podatci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Kada se radi o daljnjoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, VENDOR d.o.o. obavlja procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Ovakvo daljnje korištenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku primjerice predstavlja zakonsku upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize VENDOR d.o.o.. Kao dodatna mjera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju zakonskog interesa VENDOR d.o.o. može obrađivati podatke u nužno potrebnom i razmjernom opsegu za osiguravanje djelovanja internetskih usluga posebice sa svrhom sprečavanja neovlaštenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamjernih kodova, sprečavanje prijevara, odnosno drugih zloporaba internetskih stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internetskim uslugama. Na temelju zakonskih interesa VENDOR d.o.o. može obrađivati vaše osobne podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloporaba, ostvarivanja zahtjeva ili obrane od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima.

2.4. Obrada na temelju suglasnosti (privole) – svrhe

VENDOR d.o.o. obrađuje osobne podatke na temelju suglasnosti za obradu osobnih podataka koje pojedinac preda društvu za sljedeće svrhe:

a) za svrhe neposrednog marketinga – primanja obavijesti. Obavijesti sadrže aktualne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje upravitelja i njegovih poslovnih partnera, pozive na sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima i korisne savjete, novosti i podsjetnike iz svijeta sporta i zdravog stila života; b) za provođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca te za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga; c) za svrhe sudjelovanja u nagradnim igrama. S obzirom na omogućene osobne podatke obavijesti i prilagođene ponude možete primati putem SMS, MMS na poslani broj telefona, elektroničkom poštom na poslanu e-adresu, odnosno u tiskanom obliku na poslanu adresu.

Svoju suglasnost možete bilo kada opozvati, odnosno izmijeniti na jednak način kao što je suglasnost bila predana; klikom na gumb 'odjava' koji se nalazi na dnu elektroničke poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahtjeva za opoziv suglasnosti za određene svrhe na adresu info@dropin.si. Budući da suglasnost uključuje neposredni marketing na temelju profila pojedinca, VENDOR d.o.o. može provoditi klasificiranje pojedinaca u segmente na temelju korištenja internetskih stranica VENDOR d.o.o. za svrhe prilagođenih ponuda usluga i proizvoda.

3. OSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

VENDOR d.o.o. o vam prikuplja različite podatke, uključivo sa osobnim podatcima s kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identificirati), ukoliko se vi ili drugi odluče dijeliti ove osobne podatke s VENDOR d.o.o.. Podatke primamo na više načina, uključivo s kupovanjem, u internetskoj trgovini, prijavom na e-obavijesti (neposredni marketing), registracijom korisničkog računa u internetskoj trgovini, posjetom internetskih stranica VENDOR d.o.o.. VENDOR d.o.o. prikuplja podatke o vašem korištenju usluga koje pružamo.

Osobni podatci koje prikupljamo:

a) osnovni osobni podatci kao što su ime i prezime, datum rođenja, elektronička adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), broj telefona i zaporka za osiguravanje zaštite i korištenja naših usluga; b) podatke o kupnji i načinu plaćanja, pri čemu se su slučaju plaćanja u internetskoj trgovini korištenjem kreditne kartice kartice sadržaj podataka kartice ne sprema u zbirkama podataka VENDOR d.o.o.) prikupljamo tehničke informacije vašeg preglednika, računala ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga VENDOR d.o.o..

4. KOLAČIĆI I SRODNE TEHNOLOGIJE

Kada koristite naše internetske usluge na vaše se računalo instaliraju kolačići. Općenito, kolačići i srodne tehnologije djeluju tako da se u preglednik ili uređaj dodijeli jedinstven broj koji nema nikakvog značenja izvan VENDOR d.o.o.. VENDOR d.o.o. koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je specifičan za vaše korištenje.

Popis kolačića:

JSESSIONID, PH_HPXY_CHECK, _atuvc, atuvs, cookieconsent_dismissed, fcms, Local storage

Za upravljanje prikupljanja informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti postavke u vašem pregledniku ili mobilnom uređaju. VENDOR d.o.o. se obvezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internetskog preglednika. Odbijanje kolačića može prouzročiti da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti na raspolaganju.

5. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU

5.1. Ažuriranja korisničkog računa

Pojedinac je dužan poslati točne i potpune podatke. Svoje eventualne izmjene osobnih podataka u korisničkom računu internetske trgovine ili mobilne aplikacije registrirani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odnosno izmijeniti u postavkama korisničko računa.

5.2. Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internetske trgovine to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u vašem korisničkom računu (sukladno uputama na internetskoj stranici koje se povremeno ažuriraju) slanjem zahtjeva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon primitka pisanog zahtjeva pojedinca i dokaza o njegovoj istovjetnosti. Zatvaranje korisničkog računa internetske trgovine ne znači opoziv suglasnosti (odjavu) od primanja obavijesti i neposrednog marketinga. Uzmite u obzir činjenicu da neke osobne podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smijemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreznog prava i pohranjujemo ih 10 godina od izvedbe narudžbe, odnosno rješavanja reklamacije ili povrata proizvoda. Istovremeno morate biti svjesni da vaše objave iz vremena aktivnog korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

6. OMOGUĆAVANJE OSOBNIH PODATAKA

6.1. Ugovorni obrađivači

VENDOR d.o.o. može vaše osobne podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Ugovorni obrađivači imaju pristup samo do onih osobnih podataka koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja ovih zadataka u naše ime i ne smiju ih koristiti ni za kakve druge svrhe. Ugovorni obrađivači dužni su zaštiti vaše osobne podatke. VENDOR d.o.o. može surađivati s ugovornim obrađivačima koji za nas obrađuju statističke podatke o tome kako koristite naše usluge sa svrhom oglašavanja usluga, odnosno za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu Ovakvi obrađivači raspolažu samo sa anonimnim podatcima.

6.2. Javno dostupne informacije

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao primjerice podatci koje pošaljete ili dijelite putem objava komentara u internetskoj trgovini, odnosno društvenim mrežama i sl.

6.3. Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

Vaše osobne podatke možemo uz vašu privolu dijeliti s aplikacijama trećih osoba ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun). VENDOR d.o.o. nije odgovoran za to što treće osobe čine s vašim podatcima zato se morate uvjeriti da vjerujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smjernice za zaštitu osobnih podataka. Na internetskim mjestima društva VENDOR d.o.o. postoje poveznice do internetskih mjesta koja nisu pod nadzorom VENDOR d.o.o.. Posjetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima VENDOR d.o.o. nema sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ove internetske stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše osobne podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti da se upoznate s načinom obrade vaših osobnih podataka na internetskim mjestima trećih osoba koje posjećujete.

6.4. Zajednički upravitelji

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima s kojima nastupamo u ulozi zajedničkog upravitelja koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše osobne podatke (npr. primjer nagradne igre u suradnji s dobavljačima).

6.5. Univerzalno pravno nasljedstvo

U slučaju udruživanja ili ako se VENDOR d.o.o. uključi u poslovno udruživanje, podjelu ili dođe do prijenosa djelatnosti na treću osobu, vaše osobne podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana s preuzimanjem VENDOR d.o.o..

6.6. Javna tijela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na razdoblje pohrane osobnih podataka prema Politici privatnosti, vaše osobne podatke možemo pohraniti na duže razdoblje i slati ih trećim osobama kao što su policija, tužiteljstvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar Republike Slovenije ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zahtijeva na temelju zakona, uključivo za svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. Vaše osobne podatke možemo omogućiti državnim tijelima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

6.7. Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korištenja internetskih usluga izvan država članica EU radi osiguravanja internetskih usluga poslani se podatci mogu prenositi, pohranjivati ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka propisuje drukčije standarde nego u državama članicama EU, odnosno EGP. S korištenjem usluga u državama izvan EU suglasni se da se osobni podatci mogu prenositi, odnosno poslati subjektima koji su u trećim državama. VENDOR d.o.o. inače samostalno vaše osobne podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

7. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze. Osobni podatci povezani s vašim korisničkim računom pohranjuju se do zatvaranja računa pri čemu se podatci vezani uz kupnju koju je korisnik realizirao u internetskoj trgovini pohranjuju. Zatvaranje korisničkog računa možete provesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamolite za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših osobnih podataka može trajati do 10 radnih dana od potpunog zahtjeva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprječavanje prijevara, za naplatu dugova, rješavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tijela, ostvarivanja uvjeta korištenja usluga i donošenja drugih mjera koje dopušta zakon. Podatci koje zadržimo bit će obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti. Podatci u vezi s plaćanjem kupovine u internetskoj trgovini i njome povezani kontaktni podatci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obveza čuvati do potpune naplate usluga, odnosno do eventualnog isteka roka zastare u vezi s pojedinom tražbinom, koja po zakonu može iznositi do pet godina. U skladu s poreznim propisima izdani računi čuvaju se još 10 godina nakon isteka godine u kojoj je izdan račun. Osobne podatke koji su dobiveni na temelju suglasnosti čuvamo sve do opoziva suglasnosti, ali najviše 5 godina. Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili neki drugi način obrađeni možemo anonimizirati i spojiti s drugim podatcima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobivanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za VENDOR d.o.o. kao što je primjerice statistika korištenja usluga koje pružamo. Ovi osobni podatci su anonimni i ne omogućuju povezivanje s pojedincem kojega bi se moglo odrediti.

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Provodimo više tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje zaštite osobnih podataka tijekom prikupljanja, prijenosa i pohranjivanja. VENDOR d.o.o. nastoji prikladno zaštititi vaše osobne podatke ali ne jamči potpunu sigurnost osobnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje vaših osobnih podataka ili informacija o vama. VENDOR d.o.o. poštuje općeprihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija tijekom prijenosa kao i poslije primitka, ali niti jedan način elektronskog prijenosa ili pohrane nije 100% siguran te zato ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost. VENDOR d.o.o. koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje osobnih podataka i podataka kreditnih kartica. VENDOR d.o.o. surađuje s poduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših osobnih podataka. Poslužitelji VENDOR d.o.o. dodatno su zaštićeni promjenom vatrozida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka. Za zaštitu podataka odgovoran je korisnik s odgovarajućim osiguravanjem zaštite svog mobilnog uređaja ili računala kao i sa zaštitom korisničkog imena, zaporke te odgovarajućom programskom opremom (antivirusnom) zaštitom vašeg elektroničkog uređaja. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mjera kod sprečavanja neovlaštenog pristupa do vaših osobnih podataka, morate biti svjesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg preglednika. Koristite preglednik koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija prije nego pošaljete vaše osobne podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite preglednik koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prijenos osobnih podataka može biti rizičan. Većina preglednika omogućava obavješćivanje ukoliko se nalazite na internetskoj stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. VENDOR d.o.o. vam preporuča da omogućite ove funkcije vašeg preglednika čime ćete pripomoći sigurnosti vaših osobnih podataka. Također možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internetske adrese započinju s https:// umjesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vez koji koristi vaš preglednik (obično je to simbol brave na početku internetske adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s poslužiteljem. Molimo vas da istovremeno provjerite detalje (valjanost) sigurnosnog certifikata internetskog mjesta gdje se nalazite. Ograničenje odgovornosti. VENDOR d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka i informacija o vama ali nikakve veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može jamčiti potpunu zaštitu podataka koje nam omogućujete. Vaše osobne podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.

9. PRAVA POJEDINACA

VITA, Trebnje, d.o.o. osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose osobni podatci. Zahtjevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektroničku adresu info@dropin.si ili poštom na adresu VENDOR d.o.o., Stari trg 32A, 8210 Trebnje. Pojedinac je dužan uz zahtjev koji nije poslan s e-adrese registriranog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. VENDOR d.o.o. na vaš će zahtjev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s osobnim podatcima ima sljedeća prava:

9.1. Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu VENDOR d.o.o. potvrdi obrađuju li se podatci u vezi s njime, te ako se obrađuju, omogući pristup do osobnih podataka te da mu da informacije u vezi s obradom njegovih osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima, kojima su bili il će im biti poslani osobni podatci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

9.2. Pravo na ispravak

Pojedinac može bilo kada zahtijeva da mu društvo VENDOR d.o.o. omogući ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s njime i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

9.3. Pravo na brisanje

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu VENDOR d.o.o. omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo za zaborav).

9.4. Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu VENDOR d.o.o. omogući pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Registrirani korisnici internetskih usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa. Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih osobnih podataka možde neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu VENDOR d.o.o. omogući da osobne podatke u strukturiranoj, opće korištenoj i strojno čitljivom obliku pošalje pojedincu ili prenijeti na upravitelja po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedivo) pod uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

9.6. Pravo na prigovor

U slučaju da VENDOR d.o.o. obrađuje osobne podatke na temelju zakonskih interesa VENDOR d.o.o., kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. VENDOR d.o.o. prestati će obrađivati ove osobne podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz pravnih razloga. Prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe neposrednog marketinga može se izvesti i s opozivom suglasnosti za primanje obavijesti tako da klikom na gumb 'odjava' koji se nalazi na dnu elektroničke poruke, odnosno da prati upute u svakodobno poslanoj obavijesti.

9.7. Opoziv suglasnosti

Pojedinac može bilo kada opozvati suglasnost, u slučajevima kada je dao suglasnost za pojedinu svrhu obrade vaših osobnih podataka. Registrirani korisnici mogu opoziv suglasnosti provesti u postavkama korisničkog računa. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koje se provodilo do njezina opoziva.

9.8. Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Informacijskom opunomoćeniku Republike Hrvatske ukoliko smatra da se njegovi osobni podatci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na internetskoj stranici nadzornog tijela.

10. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

VENDOR d.o.o. pridržava pravo na izmjenu politike privatnosti i zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka. Molimo vas da ju povremeno pregledate. O svim izmjenama glede obrade vaših osobnih podataka i/ili izmjene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Također, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internetskim stranicama i stranicama mobilne aplikacije. Ukoliko niste suglasni s politikom privatnosti molimo vas da prestanete s korištenjem naših internetskih usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odnosno opozovete predane suglasnosti.


Besplatna dostava

za kupovinu iznad 70€

Brza dostava

48 sati

Bez brige

Sigurnost osigurana

041 610 444

Podrška za vas